Energetska efikasnost i obnovljivi izvori
energije


Energetska efikasnost podrazumeva smanjenje potrošnje energije i troškova za utrošenu energiju a odnosi se kako na uređaje i objekte tako i na mere ponašanja

 

Finansijski kalkulator o energetskoj efikasnosti

Finansijski kalkulator o energetskoj efikasnosti (kliknite na sliku)

Preuzmi upitnik!

 

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE KALKULATORA
Preuzmete upitnik (MS Excel)  i popunjavate plava i žuta polja. Žuta polja popunjavate na osnovu idejnog pojekta koji je uradilo stručno lice, tj. projektant sa licencom)
Popunjen upitnik zatim šaljete nama na adresu office@zemis.co.rs, a mi ćemo uraditi finansijske projekcije, oceniti opravdanost ulaganja i poslati Vam kompletnu analizu u PDF formatu (kao u primerima).
Ukoliko želite da mi uradimo i idejni projekat, popunjavate samo plava polja i šaljete nama,  a mi ćemo popuniti žuta polja, uraditi finansijske projekcije, oceniti opravdanost ulaganja i poslati Vam idejni projekat i  kompletnu finansijsku analizu u PDF formatu.
Cena finansijske analize za fizička lica na osnovu popunjenog upitnika bez izrade idejnog projekta 20 EUR (za Srbiju u dinarskoj protivvrednosti). Ukoliko je potrebna i izrada idejnog projekta, cena je predmet posebnog dogovora
Računi: Obaveštenje o računima za uplatu za pravna i fizička lica šaljemo elektronskom poštom na Vašu adresu po dobijanju zahteva.

Cena usluge za pravna lica se dogovara prema obimu posla.


Na sajtu Vlade Republike Srbije, postavljen je Vodič za potencijalne izvore finansiranja, sa adresama i ponudama za finansijsku podršku naših i inostranih banaka i fondova, http://www.prsp.gov.rs/HTML/sesti_vodic_kroz_potencijalne_domace_i_inostrane_izvore_finansiranja.htm (novembar, 2011).

Navedene parametre finansijske opravdanosti investicija preporučuje i  Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku u Uputstvu za izradu energetskog bilansa u opštinama (dostupno na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/index.php?a=proj_en_ef_2010, novembar 2011).