Lista referenci


REFERENC LISTA PROJEKATA
“ZEMIS” D.O.O.

 

- PD “Sava Kovačević”, Vrbas – optička mreža, vrednost posla 900.816,00 dinara, realizovano 2006. god.

- PD “Sava Kovačević”, Vrbas – video-nadzor silosa i centra za doradu, vrednost posla 1.078.782,00 dinara, realizovano 2007. god.

- Ribnjak “Ečka”, Lukino selo – sistem video-nadzora, vrednost posla 756.700,00 dinara, realizovano 2006. god.

- “Energosoft” , Novi Sad, - sistem dojave požara za poslovnu zgradu AGV-Komercservis u Novom Sadu, vrednost posla 810.542,00 dinara, realizovano 2007. god.

- JKP “Stan” Novi Sad – rekonstrukcija objekta Poreske uprave u Vrbasu – video-nadzor, kontrola pristupa, dojava požara, računarska mreža, vrednost posla 867.210,00 dinara, realizovano 2007. god.

- JKP “Stan” Novi Sad – rekonstrukcija objekta Izvršnog veća Vojvodine na Andrevlju – video-nadzor, kontrola pristupa, dojava požara, ozvučenje, zajednički antenski sistem, hotelski SOS sistem, vrednost posla 2.966.349,00 dinara. Realizovano 2008.

- “Erker inženjering” Novi Sad – dojava ugljen-monoksida za podzemnu garažu, vrednost posla 672.890,00 dinara, realizovano 2007. god.

- “Elektrik B777”, Zrenjanin – projekt sistema dojave požara za dečiju bolnicu u Novom Sadu, vrednost posla 180.000,00 dinara, realizovano 2007. god.

- “Budućnost” A.D. Novi Sad – rekonstrukcija poslovne zgrade: video-nadzor sa bežičnim prenosom slike, strukturirani kablovski sistem, IP telefonska centrala sa bežičnim vezama, protivprovalna zaštita, evidencija zaposlenih, ozvučenje, dojava požara, optička infrastruktura kampusa, dojava gasa u kotlarnicama. Vrednost posla približno 10.000.000,00 dinara, realizovano u decembru 2008.

- “Fitiš-JU”, Subotica – isporuka industrijskog računara za potrebe sistema dojave požara i automatskog gašenja u “Geofozičkom institutu” NIS-a u Zemunu, vrednost posla 295.800,00 dinara, realizovano 2007. god.

- “Fitiš-JU”, Subotica – isporuka sistema za daljinsko upravljanje semaforima na tunelu “Mišeluk” u Novom Sadu, vrednost posla 165.000,00 dinara, realizovano 2007. god.

- “Ilumina”, Novi Sad - dojava ugljen-monoksida za podzemnu garažu, vrednost posla 92.000,00 dinara, realizovano 2008. god.

- “Energosoft” , Novi Sad, - sistem kontrole pristupa za poslovnu zgradu AGV-Komercservis u Novom Sadu, vrednost posla 2.000.000,00 dinara, realizovano u januaru 2009.

- “Budućnost” A.D. Novi Sad - isporuka opreme i instalacija računarsko-telefonske mreže i telefonske centrale za „Radosno detinjstvo“, vrtić na Novom naselju u Novom Sadu, vrednost posla oko 650.000,00 dinara.

- „Vasić SD“ Sremska Mitrovica - isporuka i instalacija opreme za automatsku dojavu požara i protivprovalnu zaštitu za trafo-stanicu 110 KV u Mačvanskoj Mitrovici, vrednost posla 288.000,00 din.

- „Fakultet tehničkih nauka“ u Novom Sadu – sistem video-nadzora – dopuna

- „Fond PIO“, direkcija za Vojvodinu – projekt rekonstrukcije svih instalacija sistem-sale.

- „ED Jagodina“ - sistemi automatske dojave požara u trafo-stanicama u Jagodini i Despotovcu

- „PiN computers“ Нови Сад - видео-надзор пословног објекта са 53 камере и 4 дигитална видео-рекордера
„Honeywell“

- „Park City“ Нови Сад - дојава угљен-моноксида у подземној гаражи - 3 централе, 61 јављач