SISTEMI TEHNIČKE ZAŠTITE

Savremeni uslovi poslovanja i poslovnog okruženja nameću sve strožije zahteve u pogledu zaštite, od zaštite od požara, preko kontrole pristupa i video-nadzora do zaštite računarskih mreža i elektronskih medija sa podacima vitalnim za poslovanje preduzeća. Osim toga, bavimo se i energetskom efikasnošću i obnovljivim izvorima energije, od izrade studije izvodljivosti, preko analize finansijeke opravdanosti ulaganja do projektovanja i realizacije objekata.

Prema savremenim konceptima, zaštita se sve manje oslanja na čoveka, a sve više na savremene elektronske sisteme, razvijene na vrlo naprednim i pouzdanim platformama. Teži se oslobađanju čoveka od rutinskih poslova koji donose mogućnost grešaka i nastanka štete. Čovek sve više postaje supervizor sistema zaštite.

Tehnički sistemi zaštite se mogu svrstati u nekoliko grupa prema užoj nameni. To su:

- protivpožarni sistemi - dojava požara i sistemi za automatsko gašenje raznim metodama

- protivprovalni sistemi sa raznim vidovima detekcije neovlašćenog pristupa, dojave provale i alarma

- sistemi video nadzora sa digitalnim video-rekorderima za snimanje događaja

- sistemi kontrole pristupa sa registracijom radnog vremena

- sistemi za detekciju svih vrsta gasova

- sistemi ozvučenja sa sistemiima za uzbunjivanje i prenos poruka

"Zemis" u saradnji sa svojim poslovnim partnerima (među kojima je najznačajniji "Fitiš-JU" iz Subotice) može da realizuje sve gore navedene sisteme sa kvalitetnom opremom renomiranih svetskih proizvođača i visoko stručnim osobljem, prema najvišim evropskim standardima.

 

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Na polju informacionih tehnologija "Zemis" može da pruži kompletan inženjering informacionih sistema, od projektovanja infrastrukture (računarske mreže, strukturirani kablovski sistemi za prenos podataka, slike i glasa, računari i serveri, međuračunarske komunikacije), preko isporuke opreme, instalacije i puštanja u rad i obuke korisnika.

Poseban deo informacionih tehnologija su hotelski sistemi sa „pametnim sobama“ i integrisanom distiribucijom slike i ostalih informacija i kompletan informacioni sistem za hotele.

Pri realizaciji informacionih sistema koristimo najsavremeniju opremu renomiranih proizvođača, savremene i kvalitetne kablovske sisteme sa dugogodišnjom garancijom i najsavremenije softverske alate.

 

OSTALE AKTIVNOSTI

Kao inženjering kuća, „Zemis“ može, samostalno i u saradnji sa dugogodišnjim partnerima, da isprojektuje i relizuje sve sisteme „slabe“ i „jake“ struje za poslovne objekte svih tipova.

Takođe, "Zemis" može da realizuje i sisteme automatskog upravljanja u raznim oblastima (poljoprivreda, cevovodni transport, "pametne zgrade"). Takođe, možemo da isporučimo industrijske personalne računare i servere, opremu za akviziciju podataka i automatsko upravljanje i programabilne logičke kontrolere za sisteme automatskog upravljanja.

Spremni smo da pružimo usluge konsaltinga na gore navedenim poljima, bilo radi optimizacije i unapređenja postojećih sistema, bilo pri izboru novih sistema.