Video nadzor

Vaš objekat deo dana ili ceo dan ostje bez nadzora jer nemate stalnu službu obezbeđenja?
Vašoj službi obezbeđenja treba dodatni alat da bi efikasnije obavljali svoj posao?
Želite da znate šta se u Vašem objektu događa i kada ste na putu?
Sve ovo može da Vam obezbedi dobar sistem video-nadzora koji možemo da Vam isprojektujemo i realizujemo.

Sistemi video-nadzora su postali neizbežan element sistema zaštite objekata. Možemo da isprojektujemo i realizujemo klasične sisteme video-nadzora i savremene IP sisteme optimalne za Vaše potrebe. Nudimo široku gamu opreme koju prilagođavamo Vašim potrebama i mogućnostima. Klasični sistemi video-nadzora Centar sistema je digitalni video-rekorder koji prima sliku sa svake od priključenih kamera i smešta je na disk. Osnovni parametri koji određuju kvalitet video-rekordera i po kojima se upoređuju sistemi su rezolucija snimljene slike, broj snimaka (frame-ova) u sekundi po svakoj kameri, mogućnost istovremenog izvršavanja više funkcija (triplex, pentaplex), kapacitet diska i način arhiviranja snimaka. Kod izbora kamera je najvažnija detaljna analiza prostora koji se snima sa stanovišta osvetljaja, promene osvetljaja u toku dana, frekvencije kretanja ljudi i vozila, uticaja pozadinskog svetla itd. Jasnoća slike na kameri zavisi od rezulucije kamere koja se opisuje brojem TV linija (što više to bolje). Izbor objektiva zavisi od toga koliko toga želimo da obuhvatimo slikom. Pokretne kamere i zoom-kamere se koriste u sistemima kod kojih postoji dežurna osoba koja upravlja sistemom. Sistemi IP video-nadzora Kod ovih sistema se kompletna obrada snimljene slike obavlja u samoj kameri. Obrađena slika se šalje u računarsku mrežu. Sliku primaju računari na kojima se vrši pregled slike ili namenski mrežni video-snimači koji arhiviraju sliku za kasnije obrade. Glavni parametar kvaliteta IP kamere je broj piksela po slici, broj slika koji se maksimalno šalje u mrežu i načini kompresije slike. Kompresija je važna zbog zauzimanja resursa računarske mreže. Kompresija po H.264 protokolu zauzima najmanje resursa mreže.

picture picture picture picture
picture picture